SEA EXCURSIONS

01/08/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

MORE INFO

COOKING LESSONS

01/07/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

MORE INFO

WOODWORKINK

01/06/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

MORE INFO

ART THERAPY

01/05/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

MORE INFO

CLASSIC CONCERT

01/04/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

MORE INFO

ART MUSEUM

01/03/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

MORE INFO

VISIT THE PLANETARIUM

01/02/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

MORE INFO

DAY AT THE ZOO

01/01/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

MORE INFO

A DAY AT THE ZOO

01/14/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tincidunt rutrum sapien.

MORE INFO

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam