Kurzy

Kurzy pre deti

14 týždňov. Deti 6-7 rokov.

Cieľovou skupinou pre túto knihu sú prváci , teda deti ktoré sa len začínajú učiť písať vo svojom prvom jazyku vo svojich školách.

Viac informácií

14 týždňov. Deti 7-8 rokov.

Cieľovou skupinou pre knihu Kids box 2 sú hlavne druháci ale môžu ju používať aj deti staršie.

Viac informácií

14 týždňov. Deti 8-9 rokov.

Cieľovou skupinou pre túto knihu sú hlavne tretiaci. Táto kniha stimuluje deti k tomu, aby aktívne používali naučenú slovnú zásobu a gramatiku prostredníctvom aktít.

Viac informácií

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam