Kurzy pre-teens

Ceny služieb a informácie o kurzoch pre pre-tínedžerov

14 týždňov. Pre-teens 9-12 rokov.

Všetko od textov, cvičení ako aj celkového dizajnu knihy, je vhodné práve pre tento vek ako atraktivitou tak aj náročnosťou.

Viac informácií

14 týždňov. Pre-teens 12-15 rokov.

Témy sa snažia reagovať na záujem a realitu týchto školákov a zahŕňajú cestovanie, priateľstvá, médiá a šport v pozitívnom a stimulujúcom kontexte.

Viac informácií

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam