Kurzy pre tínedžerov

Ceny služieb a informácie o kurzoch pre tínedžerov

Tínadžeri 15-17 rokov Pre-Intermediate

Témy sa snažia reagovať na záujem a realitu týchto mladých ľudí a zahŕňajú cestovanie, priateľstvá, sociálne médiá, kultúru a šport

Viac informácií

Tínadžeri 15-17 rokov Intermediate

Kľúčové slovíčka, koncepty a gramatika sa opakovane vracajú aby došlo k utvrdeniu a aktívnemu používaniu

Viac informácií

Tínadžeri 17-19 rokov Upper-Intermediate

Niektoré hodiny sú plne vedené učiteľom ale účastníci budú mať príleťitosť sami viesť a manažovať rozličné aktivity

Viac informácií

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam