Renáta Howkins Balková

POZNAJTE RENÁTU, NAŠU LEKTORKU

Niečo o mne

Renáta pre akadémiu pracuje hlavne v oblasti administratívy a kontaktu s partnermi a zákazníkmi. Prekladá tiež všetky materiály do slovenčiny. Angličtinu ako pracovný jazyk v medzinárodných školách používa viac ako 20 rokov. Kvalifikáciu si rozšírila absolvovaním viacerých kurzov v zahraničí v oblasti Angličtina ako druhý jazyk.

Veľa študuje a zaujíma sa o problematiku bilingválnych a multiligválnych detí a dospelých. Renáta učí odborné predmety v angličtine, ale má aj skúsenosti s učením angličtiny jednotlivcov a malých skupín. Pre akadémiu by učila dospelých na úrovni začiatočník a mierne pokročilý.

Renáta  sa narodila v Nitre, vyštudovala Molekulárnu biológiu a genetiku a neskôr si doplnila kvalifikáciu učiteľa. Má skúsenosti s prácov vo výskume, klinickou praxou v nemocnici ako aj prácou pre farmaceutickú spoločnosť. Jej hlavnou náplňou je však učenie prírodovedných predmetov, ktorému sa venuje väčšinu života na školách v rozličných krajinách.

Renáta začínala na Gymnáziu Jura Hronca kde bola v tíme, ktorý ako prvý na slovensku uviedol medzinárodný program International Baccalaureate. Renáta učila Biológiu a prírodopis v Anglicku, Rakúsku a na Slovensku a na školách  pracovala vo viacerých manažérskych pozíciách. Momentálne učí Biológiu a Environmentálne systémy na Danube International school vo Viedni a Biológiu na Galileo school v Bratislave. Na všetkých školách učí v angličtine a pripravuje študentov na medzinárodné skúšky ako IB Diploma, IGCSE a A-level.

Napíšte mi ...

  Prepíšte prosím overovací kód
  captcha

  ``Education is not preparation for life; education is life itself``

  John Dewey

  Náš cieľ

  Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

  Kontaktujte nás

   Overenie anti-spam