Rozvrh lekcií vo všetkých lokalitách

Lokality kde prebiehajú lekcie podľa časového harmonogramu

V tomto rozvrhu lekcií sú návrhy všetkých možných potenciálnych hodín pre jednotlivé typy kurzov. Všetky kurzy budú jedenkrát do týždňa. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45  minút pre deti a tínedžerov a 60 minút pre dospelých. V prihláške vás poprosíme o uvedenie preferencií. Konečné dni a časy sa rozhodnú podľa preferencií  záujemcov.

[tt_timetable event=’tomasov-rozvrh,elfo-rozvrh,malinovo-rozvrh,bernolakovo-rozvrh’ columns=’pondelok,utorok,streda,stvrtok,piatok,sobota,nedela’ filter_style=’tabs’ filter_label=’Všetky lokality’ time_format=’H:i’ disable_event_url=’1′ row_height=’80’]

V tomto rozvrhu lekcií sú návrhy všetkých možných potenciálnych hodín pre jednotlivé typy kurzov. Všetky kurzy budú jedenkrát do týždňa. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45  minút pre deti a tínedžerov a 60 minút pre dospelých. V prihláške vás poprosíme o uvedenie preferencií. Konečné dni a časy sa rozhodnú podľa preferencií  záujemcov.

Lokality

Bernolákovo

Malinovo

Tomášov

Prebiehajúce lekcie

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam