Registrácia

Ako sa registrovať na kurz?

Ako sa registrovať na kurz?

Prihlásiť sa môžete pomocou prihlášky. Použite prosím náš kontakt, ktorý nájdete na hornej časti našej webovej stránky a napíšte nám krátku mailovú správu. V mailovej správe   meno prihlasovaného, miesto kde by kurz rád navštevoval a v prípade dieťaťa aj meno rodiča.   My vám obratom pošleme príslušnú prihlášku, ktorú vyplníte a vyplnenú nám pošleme mailom ako prílohu. Všetky prihlášky spracujeme a ozveme sa vám.

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam