Renáta

Teacher, Admin

Plne bilingválna (slovenčina a angličtina) kvalifikovaná učiteľka so skúsenosťami z medzinárodných škôl

Mike

Teacher

Učiteľ angličtiny z Škótska ktorý učí angličtinu viac ako desať rokov...

Jonathan

Teacher

Kvalifikovaný učiteľ angličtiny pre ktorého je angličtina materinským jazykom.

O našej akadémii.

S nápadom otvoriť túto jazykovú školu prišli Jon a Renáta Howkins, ktorí žijú aj so svojími deťmi v Malinove. Už nejakú dobu ponúkali súkromné hodiny angličtiny a hodiny v malých skupinách a rozhodli sa tieto aktivity rozšíriť. Spolupracjú aj s inými učiteľmi anglického jazyka, ktorí majú dlhé skúsenosti. Naši učitelia pôsobili v kvalitných  jazykových školách a v špičkových medzinárodných školách v rozličných krajinách a všetko čo sa naučili sú pripravení použiť. Zároveň veria, že menšie inštitúcie dokážu byť flexibilnejšie, otvorenejšie a neplýtvať ľudský potenciál na zbytočnú administráciu a byrokraciu.


 

Kvalifikovanosť a skúsenosti

Sme kvalifikovaní učitelia, ktorí majú skúsenosti zo sveta ale rozhodli sme sa žiť a pracovať na Slovensku. Vieme ako funguje metodika vyučovania cudzieho jayzka, poznáme mnohé učebné zdroje, vieme ako z nich vyberať a vieme čo funguje. Naši študenti po absolvovaní kurzov naozaj rozprávajú po anglicky.


 

Lokálnosť

Máme globálne skúsenosti, ktoré chceme využívať lokálne. Veríme tomu, že naše každodenné aktivity je dobré vykonávať tam, kde žijeme, kedže cestovanie nás oberá o drahocenný čas a energiu. Názov našej jazykovej školy reflektuje fakt, že pôsobíme v obciach v okolí Malého Dunaja. Snažíme sa o to aby ste vy alebo vaše deti mali kvalitnú jazykovú školu tam, kde bývate.


 

Native speakers

Naši učitelia angličtiny majú angličtinu ako materinský jazyk alebo používajú angličtinu ako pracovný jazyk už dlhé roky.


 

Osobný záujem

Veríme na osobný kontakt a osobný záujem učiteľa o každého žiaka a študenta. Konverzačnú angličtinu aj kurzy vždy prispôsobujeme požiadavkám a dynamike konkrétnej skupiny.


 

Kde pôsobíme

Naša jazyková škola ponúka jazykové kurzy angličtiny pre deti, teenegerov a dospelých. Kurzy sú organizované podľa úrovne angličtiny ako aj vekových kategórií. Pôsobíme v Elfo klube v Malinove ako aj na základných školách v Malinove, Bernolákove a Tomášove.


 

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Pred začatím kurzu ponúkame zdarma ukážkovú hodinu, aby si žiaci mohli odskúšať akým spôsobom pracujeme. Počas prvých dvoch hodín uvítame v prípade záujmu prítomnosť rodičov na hodinách. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere   na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere   na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií. Zlepšenie týchto zručností je priamo spojené s počtom žiakov v skupine. Maximálny počet žiakov v skupine je 8 minimálny počet kedy sa kurz otvorí je 6. Tento počet je vhodný na skĺbenie dynamiky a individuálneho prístupu a naozaj dáva priestor na zlepšenie jazykových znalostí a zručností. V prípade záujmu sme schopní jednotlivých žiakov po dohode pripraviť na certifikovanú skúšku z angličtiny alebo simulovať takéto skúškové podmienky pre jednotlivé skupiny.


Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam