Kurzy pre tínedžerov

Popis kurzov pre tínedžerov 15-19 r.

Základné informácie

V našej škole tieto kurzy zahŕňajú vek od 5 do 19 rokov a úrovňe od mierne pokročilých, cez stredne pokročilých až po pokročilých.

Témy a aktivity sú venované práve veku tinedžerov. Všetko od textov, cvičení ako aj celkového dizajnu knihy, je vhodné práve pre tento vek ako atraktivitou tak aj náročnosťou. Niektoré hodiny sú plne vedené učiteľom ale účastníci budú mať príleťitosť sami viesť a manažovať rozličné aktivity.

Témy sa snažia reagovať na záujem a realitu týchto mladých ľudí a zahŕňajú cestovanie, priateľstvá, sociálne médiá, kultúru a šport. Knihy neustále vychádzajú v nových vydaniach, aby boli aktuálne.

Knihy používajú komunikatívny prístup sústreďujúci sa na rozličné zručnosti, ktoré rozvíjajú záujem a motiváciu. Je tu priestor aktívne používať a cvičiť naučené slovíčka a gramatiku pomocou doplnkových materiálov a aktivít ako sú hry, skupinové aktivity, dramatizácie, skúšobné interviews, populárne pesničky, CD a DVD. Veľký dôraz sa venuje stimulujúcej, aktívnej komunikácii a rozprávaniu ale v uvolnenej atmosfére bez stresu a zbytočného tlaku.

Kľúčové slovíčka, koncepty a gramatika sa opakovane vracajú aby došlo k utvrdeniu a aktívnemu používaniu. Vždy sú v knihe zaradené aj neformálne individuálne alebo párové testové aktivity, aby učiteľ a študent mohli ohodnotiť dosiahnuté vedomosti a zlepšiť sa v tom, kde majú rezervy. Toto pomáha vybudovať sebadôveru, istotu a pocit úspechu.

 

Frekvencia vyučovacích hodín

V kurzoch kde je jedna vyučovacia hodina , jedenkrát do týždňa preberieme polovicu knihy za jeden školský rok, od konca Septembra do Júna čo je v našom prípade vždy 30 týždňov.

V prípade, že je dostatočný záujem a možnosti zo strany účastníkov mať kurz dvakrát do týždňa sme schopní toto modifikovať.

 

Správne zaradenie do skupiny

Účastníci budú zaradení   do vhodnej úrovne a začnú buď prvou kapitolou v príslušnej knihe alebo kapitolou v strede knihy.

Hlavným vodítkom na zaradenie študenta do kurzu je vek a ročník v škole ale sme si plne vedomí možných rozdielov v existujúcej úrovni angličtiny a vieme, že zaradenie do tej správnej skupiny je veľmi dôležité.

Preto poprosíme študentov aby pred zapísaním urobili krátky vstupný test, ktorý nájdete na našej webovej stránke pod Kurzy pre tinedžerov?

Po opravení nám tento test pomôže zaradiť študenta do správnej skupiny.

Na začiatku kurzu takisto účastníkov neformálne testujeme počas hodín a overujeme si ich správne zaradenie. Ak učiteľ spolu so študentom prípadne   rodičom usúdia, že skupina nie je vhodná umožníme v rámci možností prestup do inej úrovne. Je veľmi dôležité, aby bol každý účastník v skupine tej správnej úrovne. Takto je zabezpečené sebavedomie študenta a jeho správne napredovanie.

Tínadžeri 15-17 rokov Pre-Intermediate

Témy sa snažia reagovať na záujem a realitu týchto mladých ľudí a zahŕňajú cestovanie, priateľstvá, sociálne médiá, kultúru a šport

Viac informácií

Tínadžeri 15-17 rokov Intermediate

Kľúčové slovíčka, koncepty a gramatika sa opakovane vracajú aby došlo k utvrdeniu a aktívnemu používaniu

Viac informácií

Tínadžeri 17-19 rokov Upper-Intermediate

Niektoré hodiny sú plne vedené učiteľom ale účastníci budú mať príleťitosť sami viesť a manažovať rozličné aktivity

Viac informácií

Kontaktujte nás pre viac informácií

  Prepíšte prosím overovací kód
  captcha

  Náš cieľ

  Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

  Kontaktujte nás

   Overenie anti-spam