History of James Bond Video

Watch and listen to the video about James Bond.

History of James Bond Video

Watch and listen to the video about James Bond. The first time you watch just listen to get a general idea of what the video is about. When you have watched the video, scroll down the page and read the questions. Watch the video again and listen for the answers and then try the quiz.

This quiz is for Intermediate students and above.

Please click  here to begin

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam