Life in the United Kingdom (UK Citizenship) Test

This is a vocabulary and listening activity

Life in the United Kingdom (UK Citizenship) Test

2nd Page: Watch the video about the Life in the United Kingdom (UK Citizenship) Test. The first time you watch just listen to get a general idea of what the video is about. When you have watched the video, scroll down and read the questions in ‘Task 3’ Watch the video again and listen for the correct answers and then try the quiz. This quiz is for Upper Intermediate students and above.

Please click here to begin

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam