Referencie

Referencie naších klientov a ich skúsenosť

Tu nájdete odporúčania našich klientov z minulosti z obdobia rokov 2008 až 2015.

Referencie poukazujú na široký záber naších lektorov. Odporúčania sú od rodičov detí, dospelých, spolupracovníkov zo škôl ako aj ľudí navštevujúcich súkromné hodiny.

Veríme, že odporúčania odzrkadľujú pozitíne vyťahy s našimi študentami ako aj profesionalitu našich lektorov a spokojnosť našich klientov.

Božena

Pán Jonathan Howkins, lektor Small Danube Language Academy, spolupracoval s našou školou počas školského roka 2014/2015. V tomto čase viedol na našej škole päť skupín rozličného veku. Tieto hodiny boli organizované Jazykovou Akadémiou v popoludnajších hodinách pre žiakov, ktorých rodičia mali o ne záujem. Navyše jeden až dvakrát mesačne mali niektorí naši žiaci z našej školy s ním hodinu anglického jazyka v rámci normálneho vyučovania, na ktorú sa vždy zodpovedne pripravil. Pozitívny prístup k deťom, humor, zaujímavé úlohy spôsobili,že všetci žiaci sa zapájali do pripravených aktivít, ktoré zlepšovali ich komunikačné kompetencie. Poradil aj vyučujúcim anglického jazyka aktivizujúce hry a tipy, ktoré mohli použiť na vyučovacích hodinách. Pán Howkins má schopnosť zaujať deti, hodiny ktoré viedol, boli pestré, nápadité, takže žiaci si ani neuvedomovali, že sa učia, komunikovali po anglicky medzi sebou, ale vyskúšali, že im rozumie i rodený Angličan. Ak bolo treba, bol ochotný sa venovať gramatickému javu, prípadne slovnej zásobe, s ktorou mali žiaci problémy. Tí, ktorí sa zúčastnili olympiády v anglickom jazyku, ocenili jeho pomoc pri príprave, na ktorej sa venoval všetkým jazykovým zručnostiam.
Vďaka vedeniu našej školy mali takto žiaci možnosť zlepšiť si svoje vedomosti z anglického jazyka a dúfam, že aj v budúcnosti naša spolupráca s Jonathanom Howkinsom bude pokračovať.
RNDr. Božena Husárová, učiteľka anglického jazyka ZŠ Bernolákovo

Renáta

Moja dcéra navštevovala v Small Danube Language Academy vyučovacie hodiny anglického jazyka počas školskeho roku 2014/2015 na ZŠ Slovenskej v Tomášove. Lektorom bol pán Jonathan Howkins.
Keďže lekcie viedol ‘native speaker’, naše očakávania ohľadom úrovne výučby boli tým pádom väčšie.Preto ma veľmi potešilo, že pán Jonathan ich dokázal naplniť. Jeho netradičný, veľmi priateľský prístup k ďeťom, učenie zábavnou formou,na príkladoch, alebo cez pesničky a to všetko len v anglickom jazyku viditeľne zvyšovalo úroveň vedomostí detí z hodiny na hodinu. Pán Jonathan dokázal udržat ich pozornosť počas celej vyučovacej hodiny a dcéra sa tešila na každú ďalšiu lekciu.
Takisto oceňujem jeho spätnú väzbu smerom k rodičom, kedže nás informoval po každej hodine, aká téma sa práve preberala a ako deti napredujú.Celkové písomné hodnotenie so známkami a individuálnym komentárom pre dieťa na konci školského roku bolo profesionálnym uzavretím ich spoločnej práce.Budem veľmi rada, keď bude Small Danube Language Academy a pán Howkins pokračovť vo svojej činnosti aj v ďalšom školskom roku, dcéru na anglické lekcie určite zapíšem.

Renáta Navrátilová
Tomášov

Alena

Kurz anglického jazyka realizované Akadémiou vzdelávania v Bratislave som absolvovala v rokoch 2007-2008. Dva levely (mierne pokročilí, pokročilí) nás viedol Jon. Jeho prístup vnímala celá skupina s nadšením. Jeho hodiny bývali zaujímavé, plynulé, energické. V skupine vedel individuálne pristupovať ku každému. Hodnotenia, ktoré boli realizované v priebehu štúdia neboli len formálnou záležitosťou. Po individuálnych pohovoroch sme cítili vylepšenie prístupu v snahe o zdokonaľovanie našich jazykových schopností. Záležalo mu na progrese študenta. Bol tvorivým učiteľom a aktívnym poslucháčom zároveň. Kontrola správnosti, povzbudzovanie a podpora bola neoddeliteľnou súčasťou jeho hodín.
V tomto čase pokračujem s Jonom v individuálnych konverzačných lekciách. Je veľmi vnímavý, flexibilný a dôsledný. Vyhovuje mi možnosť prepojenia hovorovej angličtiny s témami z mojej odbornej praxe. Vážim si ho ako lektora i ako človeka.

Mgr. Alena Hrčková
psychoterapeutka
Karpatská 6
Bratislava

Katarína

Jonathan Howkins je mojím učiteľom angličtiny už 5 rokov, začínala som s ním v malej skupine 3 študentov, so zameraním hlavne na konverzáciu. Chcem vyzvihnúť jeho profesionálny a pedagogický prístup, zameranie sa na konkrétne nedostatky tak v gramatike ako aj v konverzácii. Po roku som s Jonathanom začala mať individuálne hodiny „one to one“ , a tie s ním mám pravidelne aj v súčasnosti.
Vždy chodí na hodiny pripravený, plný nápadov na spestrenie a počas našich lekcií sa moja agličtina citeľne aj „viditeľne“ zlepšila. Hodiny prispôsobuje mojim potrebám tj. sú zamerané na konverzáciu a opravenie mojich “zažitých” chýb v gramatike. Konverzačné témy bývajú zmysluplné, originálne a zábavné, hodiny dokáže obohatiť aj o kultúrne informácie a slangy patriace k anglickej kultúre. Počas hodín zapisuje všetky nové slovíčka a pred koncom a začiatkom nasledujúcej si ich pravidelne opakujeme, čo nekonečne zlepšilo moju slovnú zásobu. Veľmi ochotne mi pomohol s prekladom a korektúrou odbornej práce ako sú predpisy a smernice.
Jonathana som odporučila ako skvelého učiteľa angličtiny aj svojim kolegom a priateľom a všetci s ním boli mimoriadne spokojní. Odbornosť a profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť, zmysel pre detail a príjemné vystupovanie – to sú atribúty, ktoré sú pre tohto lektora / pedagóga príznačné. Je to najlepší učiteľ angličtiny akého som mala (a to porovnávam skutočne s veľkým počtom).

Katarína Murčová
Logistic manager vo firme Janssen
Račianska 69/B, Bratislava 82102

Mariana

Jonathan Howkins učil naše deti (9 a 11 ročné) v priebehu jedného školského roku angličtinu. Na hodiny vždy prišiel pripravený a s podkladmi, snažil sa nájsť témy, ktoré deti zaujímajú. Vzhľadom na rozdielnu úroveň vedomostí sme postupne prešli systém, kedy na začiatku hodiny boli deti spolu, naladili sa na angličtinu hrami a zábavnými aktivitami a následne mali vyučovanie zvlášť prispôsobené svojim vedomostiam. Veľmi sme ocenili nielen komplet komunikáciu v angličtine s native speaker-om, ale aj pedagogické skúsenosti a ľudský prístup vo výučbe. Deti sa na hodinách cítili príjemne a tešili sa na ne, čo je najlepším meradlom výkonu pedagóga, keď sú rodičia spokojní s jeho prácou a deti sú nešťastné, keď im nejaká hodina odpadne.
Mariana K., Malinovo

Daniela

S Jonom ako jazykovým lektorom som sa stretla pred piatimi rokmi na konverzačných hodinách angličtiny vo firme, kde som pracovala, a ktoré sme mali v malej skupine po troch. Po celý ten čas, vrátane posledných dvoch rokov, kedy som pokračovala v individuálnych konverzačných hodinách, sa zvýšila moja slovná zásoba o množstvo praktických fráz a idiómov, ktoré som začala používať tak nenútene, bez veľkého rozmýšľania a rada.
Jonathan je mimoriadne svedomitý a aktívny jazykový lektor s kreatívnym postojom na hodinách. Jeho individuálny prístup ku študentom je samozrejmosťou. Vie neformálnou cestou maximálne využiť vašu pozornosť na zlepšenie jazykových schopností bez ohľadu na vašu aktuálnu úroveň znalosti jazyka. Vždy sa posuniete ďalej. Nikdy som sa na jeho hodinách nenudila.
Daniela Glancová, Drug Safety Manager, Bratislava

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam